Telefoon: +49 (0) 5466 301 | Mail: info@artlandgolf.de

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG:
Fördergesellschaft Giersfeld mbH
Schulstrasse 3 | 49577 Ankum
Zum Golfplatz 23 | 49577 Ankum

Contact
Telefoon +49 (0) 5466 301
Fax +49 (0) 5466 910 81
Internet: www.artlandgolf.de | www.giersfeld.de
E-mail: info@artlandgolf.de

Vertegenwoordigd door de managing directors:
Thomas Fengler, Kirsten Steinhaus

Bevoegde rechtbank:
Osnabrück

Handelsregister nr.
HRB 213260 Lokale rechtbank Osnabrück

 

1. beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die met naam worden aangeduid geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve beheerders. Toen de externe links voor het eerst werden gemaakt, heeft de aanbieder de externe inhoud gecontroleerd op eventuele juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Het is niet redelijk voor de aanbieder om de externe links voortdurend te controleren zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Als er echter wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

3. auteursrechten en naburige auteursrechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteurs- en aanverwante recht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
 
De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. gegevensbescherming

Bij een bezoek aan de website van de aanbieder kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Ze worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
 
De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.
 
Het gebruik van de contactgegevens van het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

5. speciale gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde nummers 1. tot en met 4., wordt dit uitdrukkelijk aangegeven op de betreffende plaats. In dat geval gelden de speciale gebruiksvoorwaarden voor het betreffende individuele geval.
 
Bron: Disclaimer van www.Juraforum.de - Rechtportal en www.connektar.de.