Telefoon: +49 (0) 5466 301 | Mail: info@artlandgolf.de

Lid worden

Het boekjaar is het kalenderjaar.

- Bovenstaande tarieven zijn inclusief alle lidmaatschapsgelden van de Artland Golfclub e.V. alsmede de verenigingsgelden van de DGV.

- De aan ommezijde genoemde contributies worden automatisch verlengd met de duur van het lidmaatschap, tenzij 3 maanden voor het verstrijken van de contributie schriftelijk wordt opgezegd. voor de vervaldatum.

- Betaling vindt over het algemeen alleen plaats via SEPA-domiciliëring - in speciale door het bestuur goedgekeurde gevallen via bankoverschrijving.

- Langeafstandsleden moeten een woonplaats aantonen op 70 km afstand (hemelsbreed). Google Earth wordt over het algemeen gebruikt om dit te bepalen. In geval van verandering van woonplaats moet de Fördergesellschaft Giersfeld mbH onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

- Het secundaire lidmaatschap is alleen geldig voor de duur van een bewezen actief volwaardig lidmaatschap bij een andere golfclub van de DGV. Bij beëindiging van het lidmaatschap van deze club moet de contributie voor het volledige lidmaatschap worden betaald.